con tôi từ khi sinh ra đến giờ (nay được 5 tháng tuổi) đi ị thường ra phân màu xanh, đen bạn nào cho biết cháu có vấn đề gì không ạ. Xin cảm ơn nhiêù.