vợ tôi mới sinh cháu được hai ngày , và tôi có phát hiện trong hàm lợi dưới của bé có hai ụ lợi nhô cao nhìn trông rất giống răng .Và tôi có nghe mọi người nói phải làm cách nào đẩy bỏ được cái đấy đi .Hai vợ chồng tôi còn rất trẻ và chưa có kinh nghiệm . Mọi người có ai biết về việc này xin mách giùm tôi , tôi xin cảm ơn