Nhiều người nói là khi trẻ mọc răng thì đi tướt. Mẹ nào biết vụ này cho em hỏi với, đi tướt thường phân bé như thế nào và kéo dài lâu không? Sau bao lâu đi tướt thì bé nhú răng lên. Cảm ơn các mẹ nhiều.