Các mẹ oi, giúp be Bông nhà mình với. Cháu được hơn 10 tháng nặng 8kg, còi quá nhỉ?, gần 6 tuần nay không lên một nạng nào do bi đi ngoài, toàn đi phân sống uông các loại thuốc mà không ăn thua. Cho đi xet nghiệm phân thì bị loạn khuẩn do uống theo dơn thuốc của bấc sỹ đấy, lúc thì men tiêu hoá + Smecta, úuc thì uông men Vi sinh của BV Bach mai. Bây giờ đang uống siro Enzich thấy cũng đỡ hơn. Các mẹ có cao kiến , kinh nghiệm gì giúp mẹ Bông với.


Thanks