Mấy hôm nay, cứ vào buổi tối Tixiu nhà tôi cứ bị trớ rất nhiều mà không hiểu nguyên nhân? không thấy hiện tượng gì khác. Tixiu mới có 1 tháng 13 ngày thôi. Thương quá