con em được 9 tháng rồi, mà rôm mọc nhiều ở đầu và trán các mẹ có bài thuốc nào chỉ cho em với. Cảm ơn các mẹ nhiều nhiều