bé nhà mình ngày nào cũng đi ị nhưng gần 1 tuần nay có hiện tượng vừa táo bón (nửa đầu), vừa bị đi lỏng (nửa cuối). Như vậy là bé bị làm sao hả các mẹ, Các mẹ giúp mình với.