Bé gấu nhà e bị ngạt mũi.thở cứ khò khè..nhỏ nc mũi 0.9 k ăn tua


Mấy hôm nay gấu còn đi ị phân màu xanh có nước...cứ ti xobg là ị luô.có mũi hôi lắm.ko bt có phải đi kiết k? Mẹ chồng xin ở đâu tý thuốc phiện đòi cho uống nhưbg tớ k chịu.


Mới bé tý nên tớ cũng ngại đưa đi viện.


À bé nhà tớ trộm vía háu ăn.sữa mẹ k đủ nên đêm fải ti thêm sữa XO ngoài.