Bé Nấm Lùn của mình được hơn 7 tháng rồi. Từ lúc bé được 2 tháng là bé ngủ ban đêm không được ngon, hay lăn qua lộn lại, vò đầu vò tai thấy thương quá Sad. Một tuần nay bé không chịu bú đêm, hay khóc nhè, bế lên mới chịu nín (vẫn nhắm mắt ngủ). Với lại bé hay bị đổ mồ hôi đầu ngay cả lúc ngồi chơi không. Ai có kinh nghiệm chỉ giúp mình với.