Bé nhà mình 4 tuổi bị đi cầu ra máu tươi mà phân vẫn bình thường (thành khuôn nhưng bé không phải rặn). Bé cũng không kêu đau đít hay đau bụng gì cả, ăn uống bình thường. Có ai có kinh nghiệm gì không? Mình mới hỏi bsĩ 1088 nói theo dõi thêm. Mình hỏi bsĩ có phải là trĩ không thì ông ấy quát lên: Bé thì trĩ gì mà trĩ. Sao bsĩ cứ thích quát thế nhỉ. :evil: Tức quá đi mất.