Con tôi được 5 tháng tuổi.


Lúc 1-2 tháng bé đi tiểu bình thường.


Tuy nhiên thời gian gần đây bé tiểu rất ít, mỗi lần chỉ khoảng 5-10cc và nước tiểu bị vàng. Bé cũng bị đỗ mồ hôi nhiều.


Tôi có cho bé uống thêm nước nhưng không cải thiện được.


Có bạn nào biết được vấn đề này chỉ giùm tôi với.


Cám ơn.