Mẹ nào có kinh nghiệm tư vấn cho em với. Bé nhà em 5 tháng rồi mà có 7kg (con trai các mẹ ạ). Mà mỗi lần bé bú lại ra nhiều mồ hôi ở đầu lắm và rụng tóc tùm lum. Giờ nhìn bé hói quá các mẹ ạ. Không biết bé bị bệnh gì nữa. Các mẹ giúp em với!!!:Sad: