Các mẹ ơi, đợt vừa rồi lạnh quá thế là Tép Bông được đóng bỉm cả ngày. Nhưng đến hôm qua thì bị hăm mất rồi. Mẹ TB đã bôi Benpathen nhưng chưa thấy đỡ. Các mẹ bảo phải làm thế nào bây giờ?