Có mẹ nào đã có kinh nghiệm về bệnh này không vậy? Chẳng hạn như khi cắt xong thì có phải kiêng cữ không? Cắt có những tai biến nào không? Bé có bị đau nhiều sau khi cắt & ảnh hưởng đến việc ăn uống không? Và quan trọng nhất là cắt vào thời điểm nào thì tốt nhất?