Bé Ếch cốm nhà mình mấy hôm nay trong miệng xuất hiện các vết trắng (trên vòm miệng, má trong, môi ), bé ăn ít hẳn đi (khổ thân quá, be vốn đã ăn ít rồi) :(. Minh đã bôi Daktarin cho bé, 2 hôm thì thâý hết, nhưng dừng bôi 2 hôm nay thi lại thấy xuất hiện lại các vết trắng đo. Mình lo lắng quá, không biết có phải là bị nấm không. Thấy mọi người nói chuyện về bệnh đẹn lưỡi, mình không hiểu là có phải bệnh đó không.


Mẹ nào co kinh nghiêmj gi thì chỉ cho mình với nhe. Cảm ơn nhiêu.`