Mình ở Hà Nội, con gái mình 08 tháng tuổi, hiện đang bị bác sĩ tạm chẩn đoán là bạch biến. Đã khám rất nhiều bác sĩ ở Da liễu Bạch Mai, Xanhpon... mỗi người nói một kiểu. Có mẹ nào có kinh nghiệm trong việc này, biết bác sĩ hoặc nơi xét nghiệm chuẩn chỉ giùm với. Cám ơn nhiều.