giới thiệu các động tác tăng cơ lõi, thăng bằng, giúp tập trung.