Em mua trước bệnh viện, mình có pha với gì ko ạ. Thấy nguyên một khối ạ.


Cám ơn các mẹ nhiều. Em đang gấp chỉ dum em.