Mẹ minh 70 tuổi, bị loét hành tá tràng đã máy năm rồi. Vừa rồi, mình được cô bạn cho một cái da dày nhím, cô ấy bảo rằng dùng thứ này chữa bệnh da dày rất tốt.


Mình muốn các bạn có kinh nghiệm về việc này cho mình xin thông tin với: chế biến dạ dày nhím thế nào để dễ ăn nhất và chữa bện tốt nhât? Mình xin cảm ơn!