CÁc mẹ trong diễn đàn ơi, đã ai từng mổ hoặc có người nhà nội soi ổ bụng để tìm ra nguyên nhân vô sinh chưa cho mình chút kinh nghiệm với. Mình đã qua một số đợt điều trị không thành công và bs nói mình trong trường hợp không rõ nguyên nhân nên chỉ định đi nội soi để tìm xem có nguyên nhân nào nữa không.


Thanks