Hiện em đang bệnh khá nặng, cần có cao ban long để chữa. Tiền bạc cũng là một phần nhưng quan trọng hơn là chất lượng của cao để không phí phạm thời gian của em, nên anh chị nào biết nơi bán cao ban long thật sự tốt xin chỉ giúp cho em. Em rất mong hồi đáp !