Em bị sùi mào gà đã chạy chữa hơn 2 tháng nay. Được nhiều người chỉ đến lương y Nguyễn Đức Thành, em đã đến đó và bốc thuốc hết 3.8tr. Ai từng trị khỏi cho e chút hi vọng với ạ. Hic


Gởi từ ứng dụng Webtretho của vuhuonggiang1994