Các mẹ thông thái ơi em có mua loại betadine về vệ sinh âm đạo, trong đó nó ghi là cho thuốc vào trong chai vắt để đưa vào rửa âm đạo. Mà em hổng biết cái đó. Có mẹ nào biết không chỉ em với!