Thuốc này mình được một người gần nhà mình cho, bôi cho cún nhà mình được 6 thang tuổi mà bị viêm da cơ địa. bôi thuốc này cũng thấy khỏi, mà giờ bôi hết mà không biết mua ở đâu, ai biết chỉ xin cảm ơn, thuốc có suất xứ từ trung quốc