Hy vọng đây sẽ là phần cuối cùng của bệnh vảy nến...


Các nhà nghiên cứu bệnh bảy nến Áo đăng tải nghiên cứu trên Tạp chí Nature cho thấy thành công trong việc loại bỏ các triệu chứng bệnh vẩy nến.


Bệnh vẩy nến, bệnh viêm da không lây nhiễm, do hệ miễn dịch tấn công các mô của cơ thể bao gồm -23 Interleukin (-23 IL). Nhóm các nhà nghiên cứu đến từ Trung tâm Y tế Juvenis tại Vienna đã kiểm tra một kháng thể trung hòa IL-23. Trong giai đoạn đầu cuộc thử nghiệm lâm sàng, các nghiên cứu viên đã tiêm kháng thể Tildrakizumab và giả dược cho 77 bệnh nhân bị các triệu chứng từ mức độ trung bình đến nặng của bệnh vẩy nến. Kết quả cho thấy “Ngay cả liều thấp của kháng thể Tildrakizumab cũng có tác động cải thiện đáng kể các triệu chứng của bệnh vẩy nến so với nhóm dùng giả dược”, theo BS. Christine Bangert - Trưởng nhóm nghiên cứu “Với liều cao của Tildrakizumab, bệnh nhân có thể khỏi hoàn toàn với tỷ lệ là 100%”. Với thành công của nghiên cứu này, các nhà khoa học đã hoàn thành giai đoạn II của thử nghiệm và tiếp tục tiến hành giai đoạn III. Đây hứa hẹn là phương pháp điều trị hiệu quả cho căn bệnh vẩy nến.Sep 14:Sun Pharma will acquire worldwide rights to tildrakizumab for use in all human indications from Merck in exchange for an upfront payment of U.S. $80 million. Merck will continue all clinical development and regulatory activities, which will be funded by Sun Pharma. Upon product approval, Sun Pharma will be responsible for regulatory activities, including subsequent submissions, pharmacovigilance, post approval studies, manufacturing and commercialisation of the approved product .GG dịch : Tháng Chín 14: Sun Pharma sẽ nhận được các quyền trên toàn thế giới để tildrakizumab để sử dụng trong tất cả các chỉ dẫn của con người từ Merck để đổi lấy một khoản thanh toán trả trước 80 triệu USD. Merck sẽ tiếp tục tất cả các nghiên cứu lâm sàng và hoạt động quản lý, mà sẽ được tài trợ bởi Sun Pharma. Sau khi phê duyệt sản phẩm, Sun Pharma sẽ chịu trách nhiệm cho hoạt động quản lý, bao gồm đệ trình tiếp theo, cảnh giác dược, nghiên cứu bài chính, sản xuất và thương mại hóa các sản phẩm được phê duyệt .Xem thông tin về bệnh vảy nến các phần trước tại: http://www.webtretho.com/forum/f119/benh-vay-nen-toan-than-phan-7-a-1866399/