Do link topic Phần 3 đã đủ để khóa topic, mình xin lập topic này để anh, chị, em và các bạn thảo luận, chia sẻ tiếp về căn bệnh này...!


Link topic cũ : Sùi Mào Gà Phần 3