Trong thời gian bé bị dị ứng, có nên tiếp tục dùng nước xả vải, hay ngưng giặt quần áo trẻ bằng các loại bột giặt hay không ạ?