Các mẹ ơi, ở đây có mẹ nào mua nhà CC Hemisco không ạ ? Chúng ta cùng lập top trao đổi thông tin đê. Biết đâu sau này lại là hàng xóm thân thiết :Smiling::Smiling:Lâu lắm rồi em cũng không xuống đó, hôm em xuống là xây đến tấng 26 rồi, chả biết bây giờ đến tầng bi nhiêu rồi à ?