Sau khi vay mượn các thể loại, em tính chỉ mua được nhà hoặc chung cư khoảng 1 tỷ. Các bố mẹ có thông tin gì thì giới thiệu cho em với nhé, em muốn chọn nhà hoặc chung cư đầu năm sau có thể sử dụng được


Thanks cả nhà ;;);;);;);;);;);;);;)