Phải thuộc nằm lòng những nguyên tắc này để sống sót khi đi gần xe container 02:06

Phải thuộc nằm lòng những nguyên tắc này để sống sót khi đi gần xe container 02:06

Để hạn chế tai nạn đáng tiếc khi lưu thông cùng container, mọi người cần có kỹ năng phòng tránh và xử lý tình huống đúng cách.
Chia sẻ bởi: Dung Trương