Clip: Công Phượng "bắn" tiếng Anh như gió, chỗ nào khó nói qua tiếng Việt 01:41

Clip: Công Phượng "bắn" tiếng Anh như gió, chỗ nào khó nói qua tiếng Việt 01:41

Chia sẻ bởi: Dung Trương