"Học đòi" H'Hen Niê, Hoàng Thùy luyện tập 'cú xoay thập kỷ' ngay trên sàn catwalk 02:54

"Học đòi" H'Hen Niê, Hoàng Thùy luyện tập 'cú xoay thập kỷ' ngay trên sàn catwalk 02:54

Chia sẻ bởi: Dung Trương