H'Hen Niê dành toàn bộ hơn nửa tỷ tiền thưởng Miss Universe để làm từ thiện 03:45

H'Hen Niê dành toàn bộ hơn nửa tỷ tiền thưởng Miss Universe để làm từ thiện 03:45

Chia sẻ bởi: Dung Trương