Vào ngày đèn đỏ, con gái nhất định phải tránh 10 việc này để an toàn hơn cho sức khỏe 01:52

Vào ngày đèn đỏ, con gái nhất định phải tránh 10 việc này để an toàn hơn cho sức khỏe 01:52

Đối với phụ nữ, những ngày đèn đỏ thường là khoảng thời gian "nhạy cảm" bởi cơ thể luôn ở trong tình trạng đau mỏi, ê ẩm (tập trung nhiều ở vùng bụng và lưng). Việc chăm sóc cơ thể sai cách trong ngày đèn đỏ vô tình cũng gây ra những hậu quả nghiêm trọng hơn cho sức khỏe của bạn.
Chia sẻ bởi: Dung Trương