Mới 4 tuổi, con gái Elly Trần đã có tài ăn nói dễ thương, khéo léo 00:57

Mới 4 tuổi, con gái Elly Trần đã có tài ăn nói dễ thương, khéo léo 00:57

Clip Cadie Mộc Trà trổ tài ăn nói khéo léo để thuyết phục mẹ đi xem văn nghệ ở trường khiến dân mạng thích thú.
Chia sẻ bởi: Dung Trương