Công việc bỏ vốn chưa tới 2tr

Rui rõ bằng không 


Thu hồi vốn sau 3 tháng nếu đã làm theo hướng dẫn mà ko bán dc

Không ôm hàng 

Được bổ sung kiến thức mỗi tối

Conên làm ko?