Bạn đang tìm kiếm ví dụ quy luật phủ định của phủ định trong chương trình Triết Học Mác - Lênin 1? Bạn cảm thấy mông lung, khó hiểu khi nghiên cứu về nội dung quy luật này? Bạn muốn tìm ví dụ giải thích đơn giản và dễ hiểu? Dưới đây là phân tích một ví dụ quy luật phủ định của phủ định đơn giản nhất.

>>> Có thể bạn quan tâm:

Nội Dung Quy Luật Phủ Định Của Phủ Định

hình ảnh

Phủ định của phủ định là một quá trình diễn ra vô tận có trong bản thân của mỗi sự vật, hiện tượng. Nhờ vào điều này thế giới vật chất luôn luôn vận động và phát triển vô tận.

Mỗi sự vật, hiện tượng đều trải qua hai lần phủ định biện chứng, nghĩa là chúng trải qua quá trình phủ định của phủ định. Khi sự phủ định của phủ định kết thúc một chu kỳ phát triển thì sẽ có một chu kỳ mới được lặp lại, chạy dài vô tận.

Nếu như ở lần phủ định thứ nhất, sự vật hiện tượng cũ chuyển thành cái đối lập với bản thân mình thì ở lần phủ định thứ hai, cái mới sẽ được sinh ra. Sự vật mới đối lập với cái được sinh ra ở lần thứ nhất, và nó được bổ sung nhiều yếu tố mới cao hơn, có tính tích cực hơn.

Có thể hiểu đơn giản rằng: Quy luật này khái quát về tính chất tiến lên của sự đổi mới, phát triển. Sự đổi mới thông qua những lần phủ định biện chứng ( quá trình tự thân phát triển của sự vật, hiện tượng) sẽ tạo nên xu hướng phát triển vô tận của sự vật, hiện tượng.

Ví Dụ Quy Luật Phủ Định Của Phủ Định

hình ảnh

Ví dụ 1: Sự phát triển của cây mướp: Hạt mướp - Hạt nảy mầm - Cây mướp

Tại đây, đã diễn ra 2 lần phủ định, từ đây sự vật gần như sẽ lại quay về trở lại từ cái ban đầu( kết thúc 1 chu kỳ), nhưng trên cơ sở mới cao hơn. Kết quả của sự phủ định này cho chúng ta thấy rằng, chúng ta sẽ lại thu về được hạt mướp, tuy nhiên không chỉ 1 mà là rất nhiều hạt.

Ví dụ 2: Vòng đời của một con tằm: trứng - tằm - nhộng - ngài - trứng.

Từ trừng phát triển và rồi lại quay về chu kỳ trứng. Ở đây, con tằm đã trải qua bốn lần phủ định.

Hay có thể trong cuộc sống hằng ngày, các nguyên tố có trong bảng hệ thống tuần hoàn đều khái quát rõ, chúng phải vận động, phải trải qua nhiều lần phủ định để có thể hoàn thành chu kỳ phát triển của chúng.

Tổng Kết

Quy luật phủ định của phủ định giúp chúng ta có hướng suy nghĩ đúng đắn về sự phát triển của sự vật, hiện tượng. Vì vậy, trong quá trình đổi mới, hoàn thiện, chúng ta cần phải cân nhắc, đi theo từng bước, không chủ quan, bỏ qua những bước cần thiết, đặc biệt là trong đổi mới kinh tế.