QUY TRÌNH BỌN RES ĐỐI PHÓ KHI PHỤ HUYNH ĐÒI THANH LÝ HỢP ĐỒNG.

Những ai đã dính vào RES rồi thì sẽ hiểu rõ, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều người đang bị chúng lùa gà và chiêu bài khi có ý muốn thanh lý hợp đồng.

1.Đòi phạt hợp đồng 30%

2.Nếu gia đình bạn máu mặt làm căng thì sẽ giảm từ từ, ai mạnh thì không mất % nào, ai yếu thì nó ăn được đồng nào sẽ nuốt đồng đó, bất chấp nhé.

3.Nếu bạn phốt lên mạng xã hội, truyền thông, chúng sẽ dọa là an ninh mạng mời lên làm việc.

4.Chúng luân chuyển người từ trung tâm này sang trung tâm khác để ứng phó với lời giới thiệu là lãnh đạo cấp cao hơn, bộ phận pháp chế, luật sư …….

5.Sau một hồi cù nhây chúng sẽ chuyển hồ sơ lên tổng vì trường hợp của mình là đặc biệt.

6.Dọa kiện ra tòa thì chấp nó ra luôn nhé, nó không dám đâu, vì nó sai 100% trong việc ký kết hợp đồng giảng dạy và thu tiền trước của phụ huynh cả khóa kéo dài từ 1 năm đến 5-6-7-10 năm.

Đúc kết lại thì toàn bộ là chiêu bài, các phụ huynh cứ bình tĩnh đấu và đoàn kết lại. Bọn này sai hoàn toàn.