Tết là dịp bạn bè đồng nghiệp gặp nhau tha hồ tám chuyện và tạo dáng dưới ống kính
hình ảnh