hình ảnh Cũng chỉ vì miếng cơm manh áo những người shipper đang đánh đổi sức khỏe của mình, kiếm những đồng tiền, giữa mùa đại dịch covid-19.

Mọi người nói sao không cho shipper nghỉ đi, vì những người shipper này sẽ mang mầm bệnh cao cho xã hội.

hình ảnh Nhưng nếu không có shipper thì mọi người, thi nhau đổ ra đường đi mua đồ ăn, lúc đó thì ai nguy hiểm hơn ạ!

Biofun chúng mình chúc các anh có một sức khỏe thật tốt trên mọi nẻo đườnghình ảnh!

(Nguồn ảnh: Vietnamplus)

hình ảnh