CÓ BÁC NÀO GẶP PHẢI ĐỒNG NGHIỆP HAY THỌC MẠCH CHƯA?


TRONG KHI LÀM VIỆC, NHỮNG CHUYỆN PHÁT SINH ĐANG CẦN XỬ LÍ THÌ ĐỒNG NGHIỆP HAY LÓNG TAI NGHE TÒ MÒ CHƯA RÕ ĐẦU ĐUÔI, RỒI TƯỞNG TƯỢNG CHUYỆN KHÔNG NÓI CÓ, PHÓNG ĐẠI SỰ VIỆC, ĐEM ĐI KỂ KHẮP PHÒNG BAN NHẰM HẠ UY TÍN HẾT NGƯỜI NÀY ĐẾN NGƯỜI KHÁC. 


XIN CÁC BÁC CAO TAY CHỈ EM CÁCH TRỊ TÊN NÀY VỚI. CÔNG VIỆC NHIỀU MÀ GẶP PHẢI TÊN NÀY LẦN NÀY ĐẾN LẦN KHÁC EM NẢN QUÁ.
EM CẢM ƠN TRƯỚC NHA
hình ảnh