Cơn bão mạnh nhất trong 20 năm qua - Noru sắp đổ bộ vào nước ta. Cơn bão dự kiến sẽ gây thiệt hại cực lớn về người và của. Xem tin cực chi tiết tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=wdBZVWQ_a-I