Cho em hỏi là nếu thi chuyên tiếng Pháp của mấy trường như DHNN. Chu Văn An hay Ams thì điều kiện để thi là gì ạ. Và có nên thi ko?