Do ảnh hưởng của dịch bệnh kéo dài, nhiều người lâm vào cảnh khốn khó, không tìm được việc làm phù hợp và để giải quyết tình trạng cấp bách hiện tại, rất đông người lao động kéo nhau đi làm thủ tục nhận tiền BHXH một lần.

>>> BH thất nghiệp và BHXH một lần là 2 khoản khác nhau: Mẹ phân biệt để biết thời gian nhận

Mấy lần chia sẻ với các mẹ mình hay nói, nếu đã nhận tiền BHXH một lần thì phải xác định về sau sẽ không có các khoản:

- Tiền lương hưu mỗi tháng.

- Thẻ BHYT được cấp miễn phí đến khi qua đời.

- Chế độ tử tuất cho người thân ở lại khi qua đời.

Việc nhận BHXH một lần chỉ mang lại lợi ích trước mắt, còn về lâu dài, nếu mẹ đã nhận BHXH một lần là tự đánh mất quyền lợi của bản thân mình.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: BHXH Điện tử. 

Ngoài những thiệt hại như đã nêu trên, còn thiệt hại to lớn là mẹ có thể mất gần nửa tỷ đồng nếu nhận BHXH một lần, cụ thể:

Thứ nhất, tổng mức đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất là 22% mức tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH của người lao động. Trong đó, người lao động đóng 8%, còn người sử dụng lao động đóng 14% trên tổng mức đóng vào quỹ BHXH hằng năm. Quy ra tỷ lệ cụ thể là bằng 2,64 tháng lương mỗi năm (= 22% mức tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH x 12 tháng).

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Nhân dân. 

Trong khi đó, nếu người lao động hưởng BHXH một lần thì mức hưởng mỗi năm đóng BHXH chỉ bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014 và bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm từ năm 2014 trở đi.

Như vậy, nếu quyết định nhận BHXH một lần thì người lao động sẽ mất đi khoảng 1,14 tháng lương (= 2,64 tháng lương – 1,5 tháng lương) cho mỗi năm đóng trước năm 2014 và khoảng 0,64 tháng lương (= 2,64 tháng lương – 2 tháng lương) cho mỗi năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Lấy ví dụ thực tế để mẹ dễ hiểu:

Một người lao động có đủ 20 năm đóng BHXH với mức bình quân tiền lương đóng BHXH là 4 triệu đồng/tháng. Giả định là người lao động này đủ điều kiện nhận lương hưu hoặc hưởng BHXH một lần trong năm 2021 thì nếu hưởng lương hưu:

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Quảng Nam. 

* Lao động nam có thể nhận được mức lương hưu là 1,88 triệu đồng mỗi tháng. Tính tuổi thọ bình quân của nam giới là 71 tuổi thì số tháng hưởng lương hưu là 129 tháng, như vậy, tổng số tiền nhận được từ quỹ BHXH là gần 274 triệu đồng. Trong đó:

- Tổng tiền lương hưu nhận được từ khi đủ 60 tuổi 03 tháng đến khi qua đời là 129 tháng x 1,88 triệu đồng = 243 triệu đồng.

- Mua thẻ BHYT là 11 triệu đồng.

- Trợ cấp mai táng phí khi qua đời là 14,9 triệu đồng.

- Trợ cấp tuất, giả định là tuất 1 lần thấp nhất bằng 03 tháng lương hưu là hơn 5,6 triệu đồng.

* Lao động nữ sẽ nhận được tiền từ quỹ BHXH là gần 573 triệu đồng, tương ứng với cách tính nêu trên.

Ngược lại, nếu như lao động này nhận BHXH một lần, đối với cả nam và nữ đều áp dụng cách tính như sau: 4 triệu đồng x (1,5 x 13 + 2 x 7) = 134 triệu đồng.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Tạp chí BHXH và Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ. 

Như vậy, lao động nam sẽ mất 140 triệu đồng, còn lao động nữ sẽ mất 439 triệu đồng.

Vì thế, nếu làm bài toán so sánh sẽ thấy nhận BHXH một lần sẽ rất thiệt thòi cho người lao động.

Đứng trước tình hình nhiều người lao động gặp khó khăn, chưa tìm kiếm được việc làm, nên không thể tham gia BHXH được thì có một lời khuyên dành cho mẹ nếu gặp tình huống này, đó là bảo lưu thời gian đóng BHXH.

Bởi vì khi đã có việc làm, tham gia BHXH trở lại sẽ được cộng nối thời gian đã đóng trước đó cho đến khi đủ tuổi nhận lương hưu.

Đặc biệt, trong thời gian bảo lưu, nếu không may, người lao động qua đời, người thân ở lại được nhận trợ cấp mai táng và chế độ tử tuất tùy theo điều kiện hưởng, tối đa là 4 người, nếu con chưa thành niên hưởng thì được nhận tới khi đủ 18 tuổi.

Vậy đó, nên nếu có ý định nhận BHXH một lần, mẹ nên cân nhắc trước khi quyết định, đừng để mình hối hận khi về già nhé!