Mỗi cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức đều cần biết cách tính thuế thu nhập để thực hiện nghĩa vụ của mình với đất nước. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết về các công thức tính thuế thu nhập mới nhất hiện nay. Thậm chí, một số trường hợp tính sai khiến cho doanh nghiệp phải chịu thiệt hại về kinh tế.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân và doanh nghiệp đơn giản nhất, giúp bất cứ ai cũng có thể hiểu và kiểm soát được mức thuế tương ứng với mức thu nhập của mình.

hình ảnh

Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Mới Nhất

Mỗi người đều có quyền và nghĩa vụ trong việc đóng thuế, phục vụ mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước. Do đó, bạn cần hiểu và nắm rõ cách thức tính thuế thu nhập cá nhân để thực hiện trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng và dân tộc.

Có nhiều trường hợp phải đóng thuế thu nhập cá nhân nhưng tiêu biểu là 4 trường hợp sau: khi bán nhà, khi cho thuê nhà, khi là người nước ngoài và khi muốn hoàn thuế.

Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Khi Bán Nhà

Căn cứ điểm C khoản 5, Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở (bao gồm nhà ở hình thành trong tương lai) là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Hiểu một cách đơn giản thì khi bán nhà hay đất đai thì người bán sẽ phải nộp thuế theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, khoản nộp này có thể thương lượng giữa người mua và người bán.

Thuế thu nhập cá nhân khi bán nhà được xác định bằng công thức sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = giá chuyển nhượng x 2%

Trong đó, giá chuyển nhượng là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại thời điểm chuyển nhượng. Trong trường hợp trên hợp đồng không ghi giá chuyển nhượng hoặc giá thấp hơn giá do UBND cấp tỉnh quy định thì giá chuyển nhượng chính là giá do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng theo luật đất đai.

Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Cho Thuê Nhà

Theo Điều 1 Thông tư 119/2014/TT-BCT quy định: Riêng đối với hộ gia đình, cá nhân có tài sản cho thuê mà tổng số tiền cho thuê trong năm thu được từ 100 triệu đồng trở xuống hoặc tổng số tiền cho thuê trung bình một tháng trong năm từ 8,4 triệu đồng trở xuống thì không phải khai, nộp thuế GTGT, thuế TNCN và cơ quan thuế không thực hiện cấp hóa đơn lẻ đối với trường hợp này.

Nếu tổng doanh thu cho thuê nhà từ 100 triệu đồng/năm trở lên thì cá nhân cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế hoặc bên thuê tài sản sẽ khai và nộp thuế thay nếu trong trường hợp thỏa thuận bên thuê là người trả thuế.

Khi đó, thuế thu nhập cá nhân cho thuê nhà sẽ được tính theo công thức sau:

Tổng thuế phải nộp = (Doanh thu x 10%) + phí môn bài

Trong đó, phí môn bài được quy định như sau:

  • Doanh thu trên 100 đến 300 triệu/năm: thuế môn bài là 300 nghìn/năm
  • Doanh thu trên 300 đến 500 triệu/năm: thuế môn bài là 500 nghìn/năm
  • Doanh thu trên 500 triệu/năm: thuế môn bài là 1 triệu/năm

Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Cho Người Nước Ngoài

Đối với cá nhân cư trú tại Việt Nam, có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam hoặc có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, sẽ phải thực hiện đóng thuế thu nhập cá nhân.

Trong trường hợp người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được xác định là cá nhân không cư trú, thuế thu nhập cá nhân được tính theo công thức: 

Thuế TNCN = Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công x 20%

Trường hợp người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được xác định là cá nhân cư trú, thuế TNCN được tính theo biểu thuế suất lũy tiến từng phần như sau:

hình ảnh
Trong trường hợp cá nhân cư trú là người nước ngoài khi kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam trước khi xuất cảnh phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Cách Tính Hoàn Thuế Thu Nhập Cá Nhân

Theo quy định tại Điều 2 Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007, Hướng dẫn tại Mục II.3 Thông tư 84/2008/TT-BTC, những cá nhân phải chịu thuế theo quy định của pháp luật sẽ được hoàn thuế nếu như số tiền mà họ đã nộp cho cơ quan nhà nước rơi vào các trường hợp:

  • Số tiền đóng thuế lớn hơn số thuế mà chủ thể phải nộp
  • Cá nhân đã đóng thuế nhưng sau khi rà soát, thu nhập của cá nhân không thuộc diện phải nộp thuế
  • Trong một số trường hợp đặc thù, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hoàn thuế

Cách tính hoàn thuế thu nhập cá nhân theo quy định như sau (áp dụng với những đối tượng đủ điều kiện hoàn thuế và đã hoàn tất các thủ tục đăng ký thuế theo quy định của pháp luật):

- Giảm trừ về gia cảnh của người nộp thuế: người nộp thuế được xem xét giảm trừ gồm hai khoản sau:

  • Giảm trừ đối với trực tiếp người nộp thuế trên cơ sở số tiền là 4 triệu đồng/ tháng.
  • Giảm trừ với những người thân của người nộp thuế được xác định là những người phụ thuộc của họ với mức giảm một tháng là 1,6 triệu đồng cho các đối tượng là con (bao gồm những con chưa thành niên và con bị tàn tật) và những người phụ thuộc khác không có hoặc có thu nhập không đảm bảo (Ví dụ: con đang là sinh viên, vợ chồng, bố mẹ không có khả năng lao động, người phải trực tiếp nuôi dưỡng,…).

- Giảm trừ do đóng góp từ thiện, nhân đạo

Cách Tính Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

Đối với mỗi doanh nghiệp, công ty, tổ chức đang hoạt động tại Việt Nam đều có quyền và nghĩa vụ đóng thuế theo quy định của pháp luật. Khoản thuế này được nộp tạm tính hàng quý hoặc quyết toán thuế năm. Thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định bằng công thức:

Thuế TNDN = Thu nhập tính thuế x Thuế suất thuế TNDN

Trong trường hợp doanh nghiệp có trích quỹ phát triển khoa học và công nghệ thì thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định:

Thuế TNDN = (Thu nhập tính thuế - Phần trích quỹ KHCN) x Thuế suất thuế TNDN

Lưu ý: 

  • Phần trích quỹ KHCN: được trích tối đa 10%  thu nhập tính thuế hàng năm.
  • Cách tính thuế thu nhập tạm tính theo quý và thực nộp cuối năm đều được tính theo công thức trên.

- Thu nhập tính thuế được tính theo công thức:

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - (Thu nhập được miễn thuế + Các khoản lỗ được kết chuyển)

Thu nhập chịu thuế =  Doanh thu - Chi phí được trừ + Các khoản thu nhập khác

Thuế suất thuế TNDN: kể từ ngày 01/01/2016, tất cả doanh nghiệp đều áp dụng mức thuế suất là 20%. Tuy nhiên, vẫn có một số doanh nghiệp đặc thù phải chịu mức thuế suất 32%, 50%; đồng thời có doanh nghiệp chỉ phải chịu thuế suất 10%.

Tổng Kết

Trên đây là những công thức tính thuế thu nhập của cá nhân, doanh nghiệp mới nhất, chính xác nhất hiện nay. Hy vọng rằng, nó có thể giúp bạn phần nào trong việc tính toán thuế thu nhập của mình. Từ đó, chúng ta có thể hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm của mình với đất nước.

Nếu bạn có bất cứ thắc mắc hay góp ý nào liên quan đến việc tính thuế thu nhập, vui lòng để lại bình luận bên dưới bài viết. Cảm ơn bạn đã theo dõi!