Thay vì xếp loại học sinh giỏi, trung bình, yếu, kém thì sẽ xếp thành tốt, khá, đạt, chưa đạt, một số môn học cũng không còn chấm bằng điểm số.

Thông tin em vừa xem trên báo Thanh Niên đây mọi người ơi, Bộ GDĐT vừa ban hành thông tư quy định đánh giá học sinh THCS, THPT áp dụng từ ngày 5/9 tới đây và với lứa học sinh lớp 6 ngay trong năm học 2021 – 2022.

Sẽ có sự thay đổi trong xếp loại học lực giỏi, khá, trung bình, yếu của trước đây thành tốt, khá, đạt, chưa đạt. Muốn được xếp vào “học sinh tốt” thì đòi hỏi phải đạt những yêu cầu cao hơn so với học sinh giỏi hiện nay. Cách xếp loại này sẽ không dựa vào điểm trung bình năm nữa mà kết hợp giữa môn chấm điểm bằng số và các môn xếp loại bằng chữ.

Bỏ chấm điểm ở nhiều môn

Theo quy định thì sẽ có những môn học ở cấp trung học không chấm điểm mà chỉ đánh giá, nhận xét gồm môn giáo dục thể chất, nghệ thuật, âm nhạc, mỹ thuật, nội dung giáo dục địa phương, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp.

hình ảnh

Một số môn học sẽ không chấm điểm, chỉ đánh giá đạt hoặc không đạt. Ảnh minh họa, nguồn: Qichejiashi

Những môn học này chỉ nhận xét 1 trong 2 mức là đạt, chưa đạt. Giáo viên và học sinh sẽ nhận xét về thực hiện nhiệm vụ, sự tiến bộ, ưu điểm nổi bật, hạn chế. Với những môn học còn lại sẽ đánh giá bằng cách kết hợp giữa điểm số và nhận xét. Kết quả học tập các môn chấm điểm số sẽ được đánh giá theo thang điểm 10.

Việc đánh giá định kỳ các môn sẽ bao gồm đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ, thực hiện thông qua bài kiểm tra, bài thực hành, dự án học tập. Thời gian làm bài kiểm tra các môn từ 45 phút, 60 phút, 90 phút, 120 phút tùy theo số tiết của môn học đó trong năm hoặc môn thường, môn chuyên.

Đánh giá học sinh theo mức mới là tốt, khá, đạt, chưa đạt

Sắp tới theo thông tư của Bộ GDĐT thì cũng không phân loại học sinh theo các xếp loại giỏi, trung bình, yếu, kém như trước nữa. Các học sinh sẽ được đánh giá trong từng học kỳ và cả năm học theo 4 mức mới là tốt, khá, đạt, chưa đạt.

Đặc biệt theo quy định mới sẽ không cộng điểm trung bình môn để dựa vào đó xếp loại học lực nữa. Và muốn đạt được danh hiệu học sinh tốt còn khó hơn, khắt khe hơn cả yêu cầu đối với học sinh giỏi.

hình ảnh

Đa dạng hình thức kiểm tra, đánh giá học sinh. Ảnh minh họa, nguồn: Thanh Niên

- Học sinh tốt: Để đạt học sinh tốt, tất cả các môn có chấm điểm phải đạt trung bình môn học kỳ, cả năm 6,5 trở lên, trong đó ít nhất 6 môn phải từ 8,0 trở lên. Những môn không chấm điểm, đánh giá bằng chữ thì phải được mức Đạt.

- Mức khá: Điểm trung bình học kỳ, cả năm của từng môn chấm điểm phải từ 5,0, trong đó ít nhất 6 môn phải từ 6,5 điểm trở lên. Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét phải được đánh giá mức đạt.

- Mức đạt: Điểm trung bình học kỳ, cả năm của từng môn chấm điểm phải từ 3,5 trở lên, trong đó ít nhất 6 môn phải từ 5,0 trở lên. Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét chỉ được duy nhất 1 môn xếp loại không đạt.

Tất cả trường hợp không thuộc 3 mức xếp loại ở trên đều thuộc mức Chưa đạt.

hình ảnh

Cách đánh giá học sinh sẽ thay đổi, không chỉ là những bài kiểm tra trên giấy. Ảnh minh họa, nguồn: Thanh Niên

Quy định về đánh giá học sinh trung học sẽ áp dụng theo tiến độ:

Năm học 2021 – 2022: Chỉ áp dụng với lớp 6

Năm học 2022 – 2023: Lớp 7 và lớp 10.

Năm học 2023 – 2024: Lớp 8 và 11.

Đến năm học 2024 – 2025: Lớp 9 và 12.

Như vậy sắp tới đây dần dần sẽ không còn tính điểm trung bình tổng cuối năm, cũng không còn học sinh giỏi, trung bình, yếu, kém mà là Tốt, khá, đạt, chưa đạt. Theo Bộ GDĐT, đánh giá này là vì sự tiến bộ của học sinh, nâng cao việc coi trọng động viên, khuyến khích cố gắng của học sinh, không so sánh học sinh với nhau.

Dù đánh giá bằng hình thức nào, cũng chỉ mong sẽ đảm bảo được tính chính xác, toàn diện, công bằng, trung thực và khách quan giữa các em học sinh. Chỉ khi được đánh giá một cách công tâm và thuyết phục, các em mới có thêm động lực phấn đấu học tập.

Trước mắt năm học mới đang đến gần, vẫn còn nhiều mối bận tâm trong lòng phụ huynh học sinh. Chỉ mong tình hình sớm ổn định, con trẻ an toàn đến trường, cha mẹ yên tâm mưu sinh lo cho con ăn học.