Cách đúng nhất để bảo quản Pregnyl mình đọc được, xin giới thiệu cho chị em đang sử dụng loại này biết
Trước khi sử dụng lần đầu: Bảo quản trong tủ lạnh (36-46 ° F) cho đến ngày hết hạn HOẶC ở nhiệt độ phòng (68-77 ° F) trong tối đa 3 tháng cho đến ngày hết hạn, tùy theo trường hợp nào xảy ra trước. Sau lần sử dụng đầu tiên: Bảo quản trong tủ lạnh hoặc nhiệt độ phòng trong tối đa 28 ngày. Tránh ánh sáng. Đừng để ngăn cấp đông đá thuốc sẽ bị hỏng