Me nào bít nhắn giúp mình nhé, m đang muốn khám thai ở đó, cảm ơn rất nhiều