Các mẹ ơi e chót dính nhưng điều kiện chưa cho phép nên phải bỏ thai thôi.hic. Ngoài bệnh viện PS HNội ra thì e thấy trung tâm Ánh Sáng - Light ở Nguyễn Khánh Toàn và Marie Stopes ở Dịch Vọng đều tin cậy .Các mẹ tư vấn cho e xem nên làm thủ thuật ở đâu trong 2 nơi đó với. Có mẹ nào từng làm thủ thuật tại đó chưa chia sẻ cho e với. Cám ơn các mẹ