Chị nào có kinh nghiệm cho em hỏi ...
Em muốn đi tiêm phòng Rubella trứoc khi mang thai nhưng không biết ở Hải Phòng nhà ta có chỗ nào tiêm tin cậy hử các chị?:Sigh:
Chị nào biết chỉ dù em với...:LoveStruc: